Child pages
  • Betalsätt

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column
width30%

Externa integrationskoder:


Column
width70%

Används när kunder man som kund har definerat upp egna betalsätt som vi inte stödjer i BRP. Har en begränsning på 255 tecken.
Typiskt användingsområde är för exporter där vi man vill kunna matcha betalsätt i BRP mot kunds sina egendefinerade betalsätt, exempelvis där betalsätt har en subtyp.


...