Child pages
  • Dokumentation
77 more child pages

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Endast bokningar som hör till den aktuella affärsenheten visas.

Kassa

 KassaKassa
Återköp
Kundkonto
Betala faktura i kassan
Betalkortsköp
Kasssaremsa, kvittokopia och återköp från kassaremsa
Kassarapporter 

Inpassering

Inpasseringsfönstret visas genom att du trycker F4 på tangentbordet. 

...