Child pages
  • Egendefinierade fält

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column
width30%

Parameternamn i API:


Column
width70%

Vid användning av BRP:s API så väljs ett parameternamn för att referera till detta fält. Parameternamnet ska alltid börja med field_ och kan innehålla bokstäver, siffror och understreck, t.ex. field_skorstorlekskostorlek

Stöds för närvarande ej för egendefinierade fält på abonnemang.


...

Section


Column
width30%

Listval:


Column
width70%

Om någon av typerna "Lista" eller "Flervalslista" tidigare angetts ska innehållet i listorna anges här. Klicka på ikonen "Papper/snöflinga" för att lägga till nya listval och ikonen "Papper/penna" för att ändra på ett listval eller ikonen "Soptunna" för att ta bort ett registrerat listval.


Typer av fält:

Text

Textfält på en rad

Tal

Inmatningsfält för ett tal

Datum

Inmatningsfält för datum

Lista

En lista där endast ett alternativ kan väljas

Ja / Nej

Kryssruta

Flervalslista

En lista där flera av alternativen kan markeras

Textarea

Textruta för inmatning av längre text

De egendefinierade fälten visas under fliken "Egna" på personkorten/organisationskorten.