Child pages
 • Återköpa del av abonnemang

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Notera startdatum och "debiterat t.o.m" för abonnemanget.
 2. Gå till kassan
 3. Sök upp personen
 4. Köp ett nytt abonnemang med samma typ. BRP kommer att föreslå att abonnemanget börjar efter det kunden redan har, men ange välj "Nej" och sätt istället startdatumet till startdatumet för befintligt abonnemang och bindningstiden till det datum kunden ska betala. Välj att fortsätta trots att kunden redan har ett abonnemang av samma typ.
 5. I nästa steg debiteras abonnemanget . Här ändrar du slutdatumet till det datum kunden verkligen använt kortet (kunden ska få tillbaka pengarna för resten av tiden)du valde som bindningstid.
 6. Kostnaden för abonnemanget ligger nu till vänster i kassan.
 7. Återköp abonnemangsdebiteringen för det tidigare abonnemanget från fliken "Tidigare köp".
 8. Du har nu en abonnemangsdebitering och ett återköp i kassan. Betala ut differensen.

...