Child pages
  • Lägg till attestant

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Sök upp attestanten
  2. Fliken "Personal"
  3. "Persongrupper för attestering av tidsrapport" klicka på "Papper/penna", Skulle den vara inaktiverad så har den inloggade personen inte användarrättigheten "Attestera tidrapporterPersonaladministration" eller att inställningen "Använd tidrapportering" inte är påslagen, kontakta BRP:s support för att aktivera detta.

...