Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Lägg in arbetspass i BRP för timanställda
  2. Bokningar som ska ge tillägg utöver närvaro (t.ex. övertid) 
    1. bokningen bör ligga på ett arbetspass.
  3. Bokningar som ska vara lönegrundande men ej räknas med i flexberäkningen.
    1. bokningen bör ligga utanför ett arbetspass (bokas in med Shift-B).

Under månaden

Justera arbetad tid

...