Child pages
  • Förbereda, rapportera och låsa tid

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

För anställda med månadslön planerad är arbetad tid = summan av instämplingarna.

Abetad För anställda med timlön är arbetad tid = arbetspass + bokningar (överlappande tid räknas bara en gång)

...