Child pages
  • Internetbetalningar

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 

Brponly
TitlePayU

För PayU får vi endast svaret att de ha lagt upp krediteringen för bearbetning. Dvs, när vi gör kredieteringen får vi egentligen inte reda på om den gått bra eller inte. Det går dock att se i databasen hos PayU (sök på transactionid) samt i kundens databas i tabellen "internetpayment" vad vi har skickat till PayU och vilket status PayU anser att betalningen har.

 

...