Child pages
  • Besök

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Avancerat urval

Avancerat urval på personregistretkontaktregistret. Kan användas för ta fram statistik på specifika grupper.
OBS! Avancerat urval ska alltid vara det sista momentet i en sökning. Alla andra val måste vara rätt inställda innan avancerat urval görs. Har du gjort en sökning med avancerat urval och sedan vill ändra t.ex. antal besök, måste du gå in på avancerat urval igen efteråt.

Datumfälten

Vilken period sökningen ska gälla.

Anläggning

Vilken anläggning personerna ska tillhöra

Läsare

Vilken läsaren inpasseringen ska vara gjord på

Organisation

Vilken organisation personen ska vara kopplad till. Särskilt användbart när man har företagsabonnemang/klippkort.

Antal besök

Hur många besök en person måste ha för att komma med i sökningen. Exempel: Är man intresserad av alla som har fler än 2 besök skriver man 2 i det vänstra fältet och lämnar det högra tomt och tvärtom om man är intresserad av de som har färre än 2 besök.

Endast aktiva abonnemang

Om rutan är ikryssad kommer sökningen bara inkludera personer som har aktiva abonnemang just nu.

...