Child pages
  • Begreppslista

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width30%

Inzoomning

Column
width70%

Söker "automatiskt" på namn i personregistret kontaktregistret i samma sekund som en bokstav anges. Söker i första hand på efternamnet men förnamnet är också sökbart om man skriver , (kommatecken) och därefter anger förnamnet.

...