Child pages
  • Export av personer och gruppaktiviteter till IdrottOnline

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Föreningsnummer hos riksidrottsförbundet 
  2. Ni är anslutna till förbunden Akademiska och/eller Friidrottsförbundet.
  3. Guid hos riksidrottsförbundet 
  4. SportID hos riksidrottsförbundet
  5. Användarnamn och lösenord hos riksidrottsförbundet (question)

...