Child pages
  • Benify/Wellnet/Actiway/Söderberg & Partners

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Benify, Wellnet Actiway och Söderberg & Partners (S&P) är företag som hanterar personalförmåner åt andra arbetsgivare, se http://www.benify.sehttp://www.wellnet.sehttps://www.actiway.se och http://www.soderbergpartners.se/Integrationen med BRP innebär att Benify/Wellnet/Actiway/S&P (nedan kallat Friskvårdsportalen) publicerar produkter* i sina webportaler där arbetsgivarnas personal kan logga in och beställa abonnemang/klippkort. Priset för produkten bestäms av API-anropet och är överenskommet mellan Friskvårdsportalen och vår kund, produktens pris i BRP används inte.

 *Möjliga produkter är kontantabonnemang (alltså inte AG) och klippkort.

...