Child pages
  • Export av löneunderlag

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Den tiden Kim rapporterat in med tidkod 720 förblir oförändrad och exporteras som 720. 

 

Brponly
TitleVisma95

SalaryExportVisma95.groovy

Exporten är på följande format: 

"WgRegLn.WgYr"; Lønnsår (alltid 0)
"WgRegLn.RunNo"; Kjørenummer (alltid 0)
"WgRegLn.EmpNo"; Ansattnummer
"WgRegLn.WgSrt"; Lønnsart (numret på lönearten i BRP, ska motsvara numret i externt system)
"WgRegLn.Bas"; Grunnlag (alltid 0)
"WgRegLn.Qty"; Antall
"WgRegLn.Rate"; Sats (alltid 0)
"WgRegLn.Am"; Beløp (alltid 0)
"WgRegLn.AcNo"; Kontonummer (alltid 0)
"WgRegLn.AgAcNo"; Motkonto (alltid 0)
"WgRegLn.R1"; Avdeling
"WgRegLn.R2"; Prosjekt
"WgRegLn.R3"; Ekstra 1 (alltid tom)
"WgRegLn.R4"; Ekstra 2 (alltid tom)
"WgRegLn.R5"; Ekstra 3 (alltid tom)
"WgRegLn.R6"; Kampanje (alltid tom)
"WgRegLn.DedCd"; Trekkode (alltid 0)