Child pages
  • Lägg till personal till tidrapporteringen

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Sök upp personen
  2. Fliken "Personal"
  3. Anläggingar, klicka på "Papper/penna"
  4. Välj anläggningar
  5. Klicka "Spara"

Initiera låst månad för redan anställda

Se Initiera låst månad