Child pages
  • Attestera rapporterad tid

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Vill du se se vad som behöver vara konfigurerat för att du ska komma igång med attesteringen första gången: Gå till informationen för Systemansvarig
 

Inför varje månad

 

Fotnot: Planerad tid är den tid som sätts efter att ens arbetspass är fastställda: "Planerad arbetstid utgörs av planerade arbetspass (8 timmar per arbetsdag vid anställning som omfattar 100%)".

Fastställ preliminär planerad tid för anställda

...