Child pages
  • Attestera rapporterad tid

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Vill du se se vad som behöver vara konfigurerat för att du ska komma igång med attesteringen första gången: Gå till informationen för Systemansvarig
 

Inför varje månad

 

Fotnot: Planerad tid är den tid som sätts efter att ens arbetspass är fastställda: "Planerad arbetstid utgörs av planerade arbetspass (8 timmar per arbetsdag vid anställning som omfattar 100%)".

Fastställ preliminär planerad tid för anställda

...

Den fastställda tiden för den anställde syns nu i bokningsvyn i BRP för layouterna "Dag" och "Vecka, resurs" (högst upp under resursens namn). 

...

Ändra fastställd tid för en dag

Om den anställde ännu inte har låst sin månad finns det möjlighet att kan attestanten justera den planerade tiden för en dag. Detta görs genom att:

...