Child pages
  • Anställd med lön enbart för inbokade aktiviteter

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Lägg in bokningsbar tid i BRP (görs eventuellt av schemaläggaren)

Under månaden

Kontrollera bokningar

Vid månadsslut

Lås månad