Child pages
  • Timlön, arbetspass + bokningar

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Lägg in arbetspass i BRP för fast anställda och anställd på arbetspass

Under månaden

Stämpla in/utSäkerställ att det finns inlagt arbetspass eller bokning med tidkod på de tillfällen som är lönegrundande.

Vid månadsslut

Lås månad