Child pages
  • Månadslön, närvaro från tidstämpling

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Förberedelser

  1. Lägg in arbetspass i BRP för fast anställda och anställd på arbetspass
  2. Lägg in ledighet / planerad frånvaro med tjänster avsedda för detta

Under månaden

Stämpla in/ut

Justera arbetad tid

Kontrollera flextid

Ledighet och frånvaro

Vid månadsslut

Lås månad