Child pages
  • Begrepp

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

AnsettelsesformForklaringPlanlagt tid

Månedslønn, nærvær fra

stempling.

Månedslønn med flekstid. Arbeidet tid tas fra stempling (stemplingsur eller innstemplinger). Bookinger med tidskoder (unntatt bookinger for fravært) blir ignorert. Tillater ikke overtid. Kun fravær

eksporteres til lønnssystem.

Arbeidsskift, koblet til aktuellt anlegg, er planert

og faststilltav attesterer.

Månedslønn med tillegg for

bookinger og tidsstempling

Se over men den ansatte skal også (utover ordinær lønn) få lønn for de bookingene der produktet har en tidskode. Tillater overtid. Kun fravært og lønnsgrunnende bookinger (overtid) blir

eksportert till lønnssystem. Når innstemplet tid overlapper booking med tidskode gir ikke dette flekstid.

Arbeidsskift, koblet til aktuellt anlegg, er planert

og faststilltav attesterer.

Månedslønn + bookinger,

arbeisskift

Månedslønn med flekstid. Arbeidet tid tas fra aktuellte arbeidsskfit. Erstatning også for de bookinger der produktet har en tidskode. Ikke stempling, arbeidet tid blir basert på arbeidsskfit og

bookinger med tidskode utenfor arbeidsskfit. Skiller seg fra foregående Ansettelsesform i det at en booking med tidskode på arbeidsskift også gir flekstid.

Arbeidsskift, koblet til aktuellt anlegg, er planert

og faststilltav attesterer.

Månedslønn, nærvær fra

bookinger

Månedslønn med flekstid. Arbeidet tid tas fra bookinger der produktet har en tidskode. Overtidsbookinger er også flekstidsgrunnlag.

Arbeidsskift, koblet til aktuellt anlegg, er planert

og faststilltav attesterer.

Timelønn, arbeidspass + aktiviteterTimelønn, får erstatning for arbeidsskiftet og de bookinger som har produkt med tidskode.Planlagte aktiviteter koblet til aktuellt anlegg.
Timelønn, bookinger

Provisjonsbasert lønn, får lønn for de bookingene som har produkt med tidskode.

Planlagt aktiviteter koblet til aktuellt anlegg uansett skjema.

Timelønn, innstemplet tidTimelønn, arbeidet tid tas fra innstempling(stempelklokke eller innstemplinger). Arbeidsskift og bookinger med tidskoder ignoreres (bookinger for fravær kommer ikke til å ignoreres).Ingen planlagt tid

 

Tidkod

NamnFörklaring
NummerNummer som ska vara samma som i lönesystemet.
NamnNamn på tidkoden
FrånvaroOm tidkoden representerar en frånvaro som tex VAB eller Sjukdom
Tillåt manuella posterKryssas i om den anställde ska kunna välja denna tidkod vid registrering av tid via webben
Rapportera in antalet tillfällen istället för tidNär denna typ rapporteras till lönesystemet så skickas antalet tillfällen över istället för tiden.
Exkludera för personer med månadslönNär denna kryssas i räknas inte bokningar med denna tidkod med för personen med anställningsformerna Månadslön + bokningar

...