Child pages
  • Dokumentation
77 more child pages

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Välkommen till BRPs dokumentation!
För att snabbt hitta det ni söker kan ni använda er av sökrutan högst upp till höger.

Info

Aktuellt

Den nya kassalagen
Information om uppgradering till EMV (Europay MasterCard Visa)

Att komma igång med BRP

titleTips
Vill du backa tillbaka en sida? Tryck på ALT tangenten och vänster pil på ditt tangentbord....

...

Produkter
Varor och tjänster
Paket
Abonnemang, entréer och värdekort
Kontrakt
Gruppaktiviteter
Arrangemang

Bokning

Bokning

Moduler

Fakturering
Kassa
Inpassering
Lager
Internetmodulen

Ekonomi

Autogiro
Bokföring
Periodisering
Fakturajournaler, inbetalningsjournaler och verifikat

Information

Avancerat urval
Statistik och listor
Rapporter

Övrigt

...