Child pages
  • Summerat värde av tjänstebokningar i vy

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Genom att aktivera inställningen "Visa summerat värde av tjänstebokningar i vy" kan man ovanför bokningsschemat se summan av alla tjänstebokningars värde. Beloppet är exklusive moms. De tjänstebokningar som inkluderas är de som ingår i vyn. 

 

Info
titleObs

Kräver att man har inställningen "Visa beläggningsgrad ovanför bokningsschemat" aktiverad.