Child pages
  • Avtalegiro, OCR-innbetalinger og automatisk filutbytte mot NETS

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Informasjon å sende til NETS ifbm at BRP blir ny Dataavsender: 

  • Det skal meldes endring på eksisterende OCR og Avtalegiroavtale. Dette gjøres vanligvis ved å melde endringen til sin bankforbindelse. Det kan også være mulig å melde dette direkte til Nets.
  • Når dere har fått bekreftet fra deres bankforbindelse/Nets om at endringen er mottatt, vennligst send henvendelse til support@brpsystems.se og be om “Automatisk Nets integrasjon”
  • Använd följande text och skicka till bankforbindelse eller NETS . Bruk følgende tekst og send til bankforbindelse eller Nets:
Code Block
Hei,

Vi ønsker endring av vår avtalegiroavtale og OCR avtale, «selskapsnavn», «orgnr» og «kontonummer» ihht følgende:
 
Mottak av OCR: daglig
 
Pkt 10: Dataavsender
Distributør-ID: 00160225
Kundeenhet-ID i BBS: 00160225
Kvitteringsliste for innleste forsendelser: Hentes i enett
E-post: netsinfo@brpsystems.se
 
Pkt 11: Mottaker av konteringsdata
Kundeenhet-ID i BBS: 00160225
Navn: BRP Systems AB
Adresse: Teknikringen 7, 583 30 Linkøping, Sverige
Telefon: +46 13 342 00 20
 
Pkt 12: e-post distribusjon
e-post adresse: «bedriftens e-postadresse som skal motta denne informasjonen»
 
Pkt 13: Mottaker av kvitteringslister på e-post
Kundeenhet-ID i BBS: 00160225
Listene sendes til: «bedriftens e-postadresse som skal motta denne informasjonen», netsinfo@brpsystems.se
 
Pkt 14: Oppgi «bedriftens e-postadresse som skal motta denne informasjonen» som mottaker av liste L00202