Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Persondel ; Abonnemangsdel ; Medgivandedel

Persondel

p_idcustomerNumberfirstNamelastNameorganizationbusinessUnitbirthDatepersonNumbergenderemailstreetAddresspostalCodepostalCityhomePhoneworkPhonemobilePhonecategoryregiongroupsjobTitlecardNumber
1ABC-1AndersAnderssonAcme ABMera Motion1980-10-01801001-4937Mananders@test.seStorgatan 111122STORSJÖ0470-112233
 

070-223344VIP
 

Innebandy,Styrketräning
 

23445653

p_id är ett unikt id för personen. Detta sparas som ett dolt fält (externt id) på personen vid import. Om ni har någon unik identifierare i ert gamla system (t ex kundnummer) går det utmärkt att använda, annars går det bra att använda t ex radnummer*.

...

Om personen saknar abonnemang så lämnas samtliga nedanstående fält helt tomma.

s_idproductpricestartenddebitedUntilrenewpriceWarrantyDaypayer_id
1Träning AG2992019-01-012019-12-312019-01-31true
  


Observera: Ett abonnemang måste ha värden i följande fält: s_id, product, price, start, end, renew.

...

Om personen saknar autogiromedgivande så lämnas nedanstående fält tomma.

m_idbetalarNummerkontoInnehavareclearingNummerkontoNummerregistered
119801001493719801001-49371234-512345678true

m_id är ett unikt i för medgivandet. Går bra att sätta t ex betalarnummer eller radnummer*.

...

Om personen saknar avtalegiro så lämnas nedanstående fält tomma.

m_idKIDkontoNummerregistered
102110930000000112345678false

registered (upplagt) - true/false 


En exempelfil

Finns här: 

View file
nameexempelfil_mellanformat.csv
height250

 Anders har två abonnemang. Barbara har inget eget abonnemang men betalar för Cecilia.

...

Exempel 2. Gör ett urval i personlistan och välj "Export till mellanformat (aktiva abonnemang") då kommer alla personer i urvalet med samt deras aktiva abonnemang. Även personer utan abonnemang kommer med. Betalare som ej fanns med i urvalet kommer också med. 


Brponly
Titlenytt ska in

Uppdatera personuppgifter

OBS: Endast BRPs personal har åtkomst till detta

Uppdaterar personuppgifter på existerade (redan inlagda) personer, med hjälp av en mellanformatsfil. Det går att välja om p_id ska tolkas som ett externtid eller ett personnummer.

Det går inte att använda denna metod för att uppdatera information om abonnemang eller medgivanden. Enbart personer.

Kampanj-import (för t ex Lets Deal)

OBS: Endast BRPs personal har åtkomst till detta

En specialimport för data man fått från kampanjer. Då finns ofta många av personerna redan i systemet och man vill förhindra att en mängd dubbletter uppstår vid inläsningen.

p_id ska innehålla personnummer (och måste ha samma värde som fältet personNumber på raden).

Vid redan existerande person så läggs abonnemang till. Annars skapas en ny person och abonnemang.

Det går även att välja "Skriv över personfält på existerande" vilket ej är ikryssat som standard, om man vill uppdatera personfälten vid inläsningen (dock får de då inte ha olika värden för samma personnummer i filen, t ex olika förnamn).


Efter att importen är avklarad har de kommit in önskemål angående statistik över utfallet av kampanjen.

Vi har skapat en exportmall som heter LetsDealStatistics som man kör efter att man importerat data från kampanjen. I skrivande stund finns en befintlig hos Nordic Wellness.

Innan körning av exportmallen behöver man fylla i : Startdag för kampanjabonnemanget, Start/Slut-datum för kampanjen, id:en för de produkter som ingår i kampanjen.

Resultatet av körningen blir en textfil med summering av utvalda mätpunkter, vill kunden ha fler är det bara att komplettera befintlig mall.


Värdekort

Ingår ej i mellanformatet, men kan läsas in separat från excelfil. Se Import av värdekort.  


...

*

Anchor
rownumber
rownumber
  I Exel görs detta lätt med =Row() (eller =Rad() för svensk installation )

...