Child pages
  • Månadsavstämning

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Ekonomi > Kassa > Värdekort
  • Välj ett konto, klicka i "Visa även utgångna"
  • Sätt datum till den sista i föregående månad, klicka på "Sök"
  • Notera skulden eller skriv ut rapport
  • Observera att i skulden för värdekort där moms ingår så behöver momsdelen räknas av från skuldbeloppet i BRP eftersom den skulden visas inkl moms

...