Child pages
 • HTTP-API

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Code Block
APIURL/showGroupActivitiesXML.action?
date={datum att visa}
&toDate={till och med datum. om det saknas visas enbart en dag} 
&product={valfritt filter på produktid} 
&businessUnit={valfritt, filter på anläggningsidn, semikolonseparerad} 
&productLabel={valfri produktetikett} 
&productGroup={deprecated används productGroupId, valfri, filtrera på produktgruppnamn}
&productGroupId={valfri, filtrera på produktgrupps id}
&user={valfritt, krävs för att få bookingid och waitinglist*}
&password={lösenord}
&onlyInternet=true //Default true, hämtar då endast de pass vars produkt har "BokbarBokningsbar via Internet" förkryssat

Svar

Code Block
<passlista> 
  <datum>2010-02-01</datum> 
  <tilldatum>2010-02-02</tilldatum> 
  <pass> 
    <id>12345</id>        #Gruppaktivitetens id, används vid inbokning
    <businessunit>Centrum</businessunit>
    <businessunitid>11</businessunitid>
    <startTime>1298023236</startTime> #Millisekunder från 1970-01-01
    <endTime>1298033236</endTime> #Millisekunder från 1970-01-01
    <datum>2010-02-01</datum> 
    <tid>09:45 - 10:30</tid> 
    <aktivitet>Spinn B45</aktivitet> 
    <productid>11</productid>     #Från v25.202. 
    <beskrivning>Detta är beskrivningen av gruppaktivitetsprodukten.</beskrivning>
    <resurs>Lena Olsson</resurs> #personal, instruktör
    <resurskundnummer>12345</resurskundnummer> #instruktorens kundnummer
    <lokal>Spinnsal</lokal>
    <bookableFromInternet>true | false</bookableFromInternet> # Motsvarar "BokbarBokningsbar via Internet"
    <bookableEarliest>2010-01-23 14:00</bookableEarliest> # När man tidigast får boka. Tom tag om bokningsregel saknas
    <bookableLatest>2010-02-01 09:15</bookableLatest> # När man senast får boka. Tom tag om bokningsregel saknas
    <lediga>10</lediga> 
    <bokningsbara>10</bokningsbara> 
    <totalt>42</totalt> 
    <productlabels> 
      <productlabel>Spinning</productlabel> 
      <productlabel>Svår</productlabel>
    </productlabels> 
    <css-class>blue</css-class> 
    <notering>Detta är ett externt meddelande på gruppaktivitetsbokningen.</notering> 
    <installt>false</installt> 
    <group>produktgrupp</group>
    <groupid>11</groupid>      #Från v25.202. 
    <bookingid>54323</bookingid>  #Gruppaktivitetsboknings id, visas bara om parametern user är satt och om kunden har en bokning på passet
    <waitinglist>          #Finns bara om köhantering används
      <waitinglistsize>3</waitinglistsize>
      <waitinglistposition># köplats (börjar på 1)</waitinglistposition>
      <waitinglistid>köplatsbokningens id</waitinglistid>
    </waitinglist>
  </pass> 
  <pass> 
    ...
  </pass> 
</passlista>

...

Code Block
APIURL/createUserAndOrderXML.action?
apikey={tilldelad säkerhetsnyckel}
businessUnit={anläggning som order och person ska skapas på}
&productNumber={produktnummer, måste vara ett abonnemang eller värdekort samt vara bokbartbokningsbart via internet}
{Nedanstående fält behöver endast vara med om de är obligatoriska i BRP. Kontakta supporten för att få veta vilka fält som behövs på aktuell anläggning}
&firstName=
&lastName=
&workPhone=
&homePhone=
&mobilePhone=
&emailAddress=
&streetAddress=
&postalCity=
&zipCode=
&personNumber=
&gender=
&password=

...

Code Block
APIURL/listActiveEvents.action?
productlabel={produktetikettnamn i BRP}
&businessunit={ID för anläggningen}
&customernumber={kundnummer i BRP}
&onlyInternet=true //Från version 25.172, Default true, hämtar då endast de arrangemang vars produkt har "BokbarBokningsbar via Internet" förkryssat

Alla tre parametrarna är valfria, d.v.s. de kan, men behöver inte anges.

...

Code Block
<events>
  <event>
    <registered>true/false</registered>
    <id>123</id>
    <name>Spinntour</name>
    <description>Beskrivning Internet från arrangemanget</description>
    <productdescription>Beskrivning från produkten</productdescription> // Från version 25.172
    <numberofoccasions>60</numberofoccasions>
    <time>06:00</time> (här blir det 00:00 om ingen tid är angiven på eventet)
    <startday>2009-09-01</startday>
    <endday>2009-12-31</endday>
    <bookableFromInternet>true | false</bookableFromInternet> # Motsvarar "BokbarBokningsbar via Internet"
    <bookableEarliest>2010-01-23 14:00</bookableEarliest> # När man tidigast får boka. Tom tag om bokningsregel saknas
    <bookableLatest>2010-02-01 09:15</bookableLatest> # När man senast får boka. Tom tag om bokningsregel saknas

  </event>
  <event>
    ...
  </event>
</events>

...

 • showGroupActivitiesXML.action ny parameter onlyInternet=true|false, default true hämtar då endast de pass vars produkt har "Bokbar Bokningsbar via Internet" förkryssat
 • listActiveEvents.action ger i svaret även <productdescription>Beskrivning från produkten</productdescription>

...

 • Lagt till bookableFromInternet på showGroupActivitiesXML och listActiveEvents som motsvarar "Bokbar Bokningsbar via Internet"
 • Lagt till bookableEarliest och bookableLatest på showGroupActivitiesXML och listActiveEvent som utgår från produktens bokningsregler.
 • Lagt till createUserAndOrderXML.action

...