Child pages
  • Internfakturering

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Eftersom ett annat fordringskonto används måste också en ny serie för fakturajournal användas. Det tillkommer en knapp under Ekonomi - Fakturering - Fakturajournaler som heter Skapa intern ett val under fakturatyp i dialogen som kommer upp när man klickar Skapa journal. Om man klickar där skapas det en fakturajournal tillhörande det nya kundfordringskontot som ignorerar vanliga kundfordringskontot samt eventuellt kundfordringskonto för autogiro.

...