Child pages
  • Delbetalning

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Här blir första dragningen "förskjuten". Nackdelen är att man inte får in pengar lika fort men man får längre tid på sig att få upp ett korrekt medgivande, detta minimerar antal fakturor ni behöver skicka per e-post/brev och chansen att kunden får två fakturor dragna vid samma tillfälle blir mindre.

Vilka fakturor skickas via autogiro?

Krav: Kunden har ett giltigt autogiromedgivande

...