Child pages
 • Månadsrutiner

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Skapa fakturajournal innehållande fakturor med fakturadatum t.o.m. valt datum. I och med att BRP har två flera olika nummerserier och två flera olika reskontror för fakturor respektive AG fakturor olika typer av fakturor (tex vanliga och AG-fakturor) kan du behöva skapa två flera stycken fakturajournaler vid varje tillfälle. Mer om detta i nästa punkt.

Fakturajournalerna innehåller en lista på samtliga fakturor som skapades sedan sist och en verifikat som förs över till er bokföring.

 • Ekonomi > Fakturering > Fakturajournaler
 • Klicka på "Skapa journal"
 • Välj fakturatyp som du vill skapa journal för. 
 • Välj den sista i föregående månad, "OK" Bekräfta med "Ja" för att skapa en rapport
 • Välj mallen "Fakturajournal", Skriv ut", klicka sedan "OK"
 • Bokföringsfilen hamnar under Ekonomi/Bokföring/Verifikat för att kunna exporteras till bokföringen, se nummer 8 för vidare instruktioner
 • Se utförligare instruktioner på Fakturajournaler, inbetalningsjournaler och verifikat

6. Skapa

...

Skapar fakturajournal innehållande autogiro-fakturor med fakturadatum t.o.m. valt datum.

 • Ekonomi > Fakturering > Fakturajournaler
 • Klicka på "Skapa AG-journal"
 • Välj den sista i föregående månad, "OK" Bekräfta med "Ja" för att skapa en rapport
 • Välj mallen "Fakturajournal", Skriv ut", klicka sedan "OK"
 • Bokföringsfilen hamnar under Ekonomi/Bokföring/Verifikat för att kunna exporteras till bokföringen, se nummer 8 för vidare instruktioner

...

kassarapport Internetbetalningar

Om kortbetalningar över Internet kopplas dessa köp till en separat kassaenhet som vanligtvis döps till "Internetkassa" och är som vilken annan kassaenhet som helst. Skapa kassarapporten genom att trycka "Slutgiltig kassarapport" och välja "Internetkassa". Dessa innehåller enbart kortköp vilket gör att dessa kan skapas månadsvis istället för varje dag som vanliga kassarapporter.

...

...

7. Tömning av utgångna värdekort

När giltighetstiden har löpt ut för ett värdekort så kan du tömma skulden genom att intäktsföra den. Det skapas ett verifikat i form av en kassarapport för varje tömning vilka måste lämnas till bokföringen. Tänk på att presentkort och klippkort fungerar lite annorlunda. Presentkort läggs vanligtvis som en skuld och ska intäktsföras när giltighetstiden har gått ut. Det är en momsfri intäkt som intäktsförs på en lämplig och separat konto.

...

...

8. Skapa periodiseringsjournal

Efter varje månadsslut så är det dags att flytta över en del av abonnemangets värde till ert intäktskonto. Detta gör du genom att skapa en periodiseringsjournal. För kontantkort räknar BRP ut en dagsintäkt och för varje månad du periodiserar så flyttar BRP över dagsintäkten x antal dagar. Därför blir det olika belopp beroende på om månaden har 28, 30 eller 31 dagar. Utslaget på ett år blir det helt korrekt.

...

 • Ekonomi > Periodisering > Periodiseringsjournal
 • Klicka på "Skapa periodiseringsjournal"
 • Välj den sista i föregående månad, "OK" Bekräfta med "Ja" för att skapa en rapport
 • Välj mallen "Periodiseringsjournal", Skriv ut", klicka sedan "OK"
 • Bokföringsfilen hamnar under Ekonomi/Bokföring/Verifikat för att kunna exporteras till bokföringen, se nummer 10. för vidare instruktioner

...

9. Skapa lagerförändringsjournal 

 • Ekonomi > Lager > Förändringsjournaler
 • Klicka på "Skapa lagerförändringsjournal"
 • Välj ett lager
 • Välj den sista i föregående månad, "OK"
 • Bokföringsfilen hamnar under Ekonomi/Bokföring/Verifikat för att kunna exporteras till bokföringen, se nummer 10. för vidare instruktioner

...

10. Exportera verifikat från BRP

För varje rapport/journal som skapas i BRP så kommer verfikatet ut på samma rapport men det skapas även en verifikat i filformat som kan exporteras i olika format (t.ex. SIE) för inläsning i bokföringssystem. Detta gör att man inte längre behöver mata in verifikatet manuellt i ert bokföringsprogram.

 • Ekonomi > Bokföring > Verifikat
 • Markera alla, välj sedan "Exportera"
 • Exportfil sparas på vald plats

...

11.  Månadsavstämningar

För att stämma av mot bokföringen se följande instruktioner

...