Child pages
  • Besöksbaserad sponsring

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sponsring per besök: 0
Maxnivå per månad: <önskad sponsring (belopp eller procentsats)>
Min antal besök per månadGäller fr.o.m. besök nr: 0