Child pages
 • Automatisk uppföljning

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Code Block
//groovy
"""
<html>
Hej ${person.firstName}!  
<br />Vi på ${unit.name} tycker det är jättekul att du väljer att träna 
hos oss! Vi kommer göra allt för att din träningsupplevelse ska bli så bra som möjligt.  
<br />Har du några funderingar eller frågor, tveka inte att ta kontakt med oss.  
<br />  
<br />Väl mött önskar vi på ${unit.name}!  
</a></font>
</body>
</html>
"""

Förfallen faktura

...