Child pages
  • Automatisk uppföljning

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Testa urval - Kör filtret med angivna parametrar och öppnar personlistan med de personer som matchar urvalet.
  • Test Meddelande - Välj först ett av meddelandemallarna i listan. När man sedan trycker på knappen körs ett urval och meddelandet genereras för första personen som hittas. Dock byts personen ut mot inloggad användare. Är det en ren text-mall som tex ett SMS visas det genererade meddelandet direkt i ett fönster. Är det ett html-meddelande öppnas meddelandet i webläsaren. Man får sedan möjlighet att fullfölja uppföljningspunkten genom att skicka meddelandet till valt Filter. Se till att inloggad användare, du själv alltså, har mobilnummer och e-postadress på kundkortet för att testa dessa kanaler. Om meddelandemallen innehåller parametrar och urvalet inte ger någon träff får man möjligheten att titta på meddelandet men utan att parametrarna har blivit utbytta mot riktiga värden. För att testskicka måste du se till att vara inloggad på en av de anläggningar uppföljningspunkten är angiven att ta med i urvalet.

Brponly
Title"Kan inte skapa medddelande"

Om man vid testskick får "Kan inte skapa meddelande", även om visningen går bra, och ingen mer information i loggarna: kontrollera att du är inloggad på en anläggning som ska tas med i urvalet. Annars får man detta, rätt ospecifika, fel.