Child pages
  • valuecards2

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Lista värdekord

Listar värdekort och presentkort som angiven person har tillgång till aningen som innehavare eller som användare av

Anrop

Exempel:

 

APIURL/valuecards.xml?number=234&reqpersonid=2345

Svar

En list med ett eller flera värdekort för angiven användare.