Child pages
  • Åldersfördelning (statistik)

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Visar hur åldersfördelningen är på anläggningens kunder. Man kan styra storleken på åldersgrupperna genom att ändra Intervall 10 år. Man har även möjligheten att bara ta med de kunder som har giltiga abonnemang.Vill man få ut grafen i tabellform kan man klicka på knappen Kopiera och sedan växla till tex Excel och där välja Klistra in.

Image Removed

(Klicka på bilden för att få den större)

Åldersfördelning bidrag

Visar antalet pojkar respektive flickor i olika åldersgrupper som har abonnemang för valt datum.