Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Efter att de önskade distributionsmetoderna är aktiverade bör en förvald distributionsmetod väljas. Det är den metoden som kommer att användas för de kunder som inte specifikt bett om att få sina fakturor på ett särskilt sätt. Gå in under Inställningar > Inställningar > Faktura och välj förvald metod på inställningen "Standardmetod vid fakturadistribution". Kommer ni inte åt menyn för inställningar, kontakta BRP support.

Distributionsmetoderna epost och centralprintleverantör ger möjlighet till en viss ångertid vid sändning. För att justera den tiden, gå in under Inställningar > Inställningar > Faktura och sätt "Minsta ångertid vid fakturadistribution" till det antal minuter ni önskar.

Användning

Skicka fakturor

...

Distributionsmetoden "Central print-leverantör (21 grams)" innebär en avgift för varje skickad faktura. Avgiften täcker porto, kuvert och administration och debiteras av BRP. För att kunna använda print-leverantör behöver ni ett avtal för detta med BRP.

Ångra sändning

Fakturor som skickas via e-post eller central print-leverantör kan ångras om man skulle råka skicka av misstag. Ångra en skickad faktura genom att kreditera den inom 5 minuter eller den tid ni angett i inställningen "Minsta ångertid vid fakturadistribution".