Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Brponly
TitleTitle

Installation

Generellt (för alla distributionssätt)

 • Giltiga adressuppgifter på anläggningen
 • Schedulerunner med aktiviteten "Fakturadistribution" påslagen.
 • Inställningen "Mottagare av info-e-post"
 • Inställningen "Tillåt central fakturadistribution"
 • Inställningen "Standardmetod vid fakturadistribution"
 • Inställningen "Minsta ångertid vid fakturadistribution" (default 30 minuter)
 • Inställningen "Reservrutin vid fakturadistribution"
 • Inställningen "Automatisk distribution av fakturor utan medgivanden"
 • Inställningen "Fakturamall för automatisk distribution av fakturor utan medgivanden"

 • Ekonomi - Inställningar - Fakturadistribution, välj vilka rutiner som ska fungera för respektive bolag

E-post

 • Inställningen "Skicka kopia av e-postade fakturor"
 • Inställningen "Avsändaradress vid fakturadistribution via e-post" (om inget sätts används anläggningens adress)
 • Inställningen "Extra adress för kopia av e-postade fakturor" (används nästan aldrig, en gammal setting vi lade in i felsökningssyfte)

21gram

 • Krävs filserverkoppling enligt Filserver / Integrationsserver (Lägg ärende till Joel tills vidare för att få igång detDaniel, Anna eller Jonas)
 • Inställningen "Portoklass"
 • Inställningen "Använd färg vid utskrift via utskriftstjänst"
 • Inställningen "Använd avsändaradress från" Om besöks- eller fakturadress från anläggningen ska nyttjas som returadress på fakturorna

E-faktura, Pagero (Kräver version 2016.3603)

 • Inställningen Använd Pagerointegration
 • Inställningen Personkortet: mfReferenceCode.hide=false
  • Gå till "Inställningar - Bolag".
  • Markera bolaget det gäller och klicka på "Visa"
  • Klicka på "Skapa" till höger om Pagerokoppling
  • Fyll i uppgifterna vi fått från kunden
  • Pagero kommer då att skicka ut ett e-mail med information om avtal samt inloggningsuppgifter och uppmaning att ange ett lösenord
  • När kunden återkommer med inloggningsuppgifter, Gå till "Inställningar - Bolag".
  • Markera bolaget det gäller och klicka på "Visa"
  • Klicka på "Ändra" höger om Pagerokoppling
  • Fyll i lösenordet
 • Om kunden redan har ett Pagerokonto:
 • Be om användarnamn & lösenord till deras Pagero Online. Kör sedan:
Code Block
insert into pagerocompany (username,password,company) values ('pageroanvändare', 'pagerolösen', bolagsid);
 • Skicka sedan mail till support@pagero.se

  "Flytta användare/kund
  Avser:
  Bolagsnamn
  OrgNr
  Användare

  Kunden behöver flyttas till BRP Systems AB multi-company så att dom kan skicka e-faktura via vårt API."

Autogiro

Fakturorna följer med de ordinarie autogiro-filerna (dvs vid manuell eller automatisk ag-debitering). De kan alltså ligga och vänta i upp till en månad på att bli skickade.

E-faktura (används endast av Göteborgs stad och är en specialare, prata med Jesper om kund efterfrågar e-faktura)

 • Inställningen "Katalog för e-faktura-filer" – Används av E-Faktura, Svefaktura
 • E-faktura, Svefaktura från version 25.345. BRP kan skapa en fil som är en svefaktura, men vi har ingen integration med betalväxel. Detta används enbart av Göteborg Stad
 • Detta distributionssätt skapar en XML-fil enligt Svefaktura-standarden och sparar filen i dokumentdatabasen. För att sedan få denna XML-fil till disk så måste man aktivera den schemalagda aktiviteten "Spara e-faktura till disk". Denna aktivitet använder sig av inställningen "Katalog för e-faktura-filer" för att peka ut var filen ska sparas.

 NYTT (version 2015.4501)

Inställningen " Distributionsmetod vid fakturapåminnelser"  
Överrider vanlig fakturadistribution vid påminnelser om satt. Även ändrat så att reservmetod för distribution används vid påminnelser när standardmetod är ogiltig.

...