Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Debitering av abonnemang
Autogiro och avtalegiro
Betalningsintyg

 

Brponly
TitleAbonnemang Pris

Hur total pris räknas ut i rapportmallar:

Total pris tar i första han kostnaden från start till bundet till och med för abonnemang (har tas hänsyn till justering för månadsslut vilket gör att priset inte alltid är bindningstiden x pris).

Avdrag till priset från avvikelser görs också.

Är "start" till "bundet tom" en kortare tid än uppsägningstid används priset för uppsägningstid med justering för månadsslut och avdrag för avvikelser.

Är "start" till "bundet tom" längre än bindningstid, räknas kostnaden utifrån bindningstid + 1 månad extra om abonnemang inte börjar den första och de använder justering för månadsslut och avdrag för avvikelser.


För abonnemang med kampanj görs även en uträkning av priset under kampanjperioden.