Child pages
  • Entré

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Denna kontering uppnås genom att ha ett entrepaket som består av två (2) produkter. En med negativt pris på -200 kr inkl moms och en med +200 kr inkl moms. Nettot av detta blir då noll (0) kr.

Fliken resursbehov

Specialare, originalutveckling för kokpunkten: I cloud går det att konfigurera resursbehov på entréprodukter. Detta gör att man kan begränsa antal entréer som kan säljas via API3 genom att sätta resursbehovet till en resurs med kapacitet. BRPs kundwebb tar inte hänsyn till detta och dessa entréprodukter ska inte säljas i BRP-kassan.