Child pages
  • Entré

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width30%

Öppnar särskild ingång:

Column
width70%

Kryssas för på produkter som ska användas för barnvagns- och rullstolsentréer. Är endast relevant på anläggningar som har en särskild spärr/grind för detta och där både den och den ordinarie spärren kontrolleras av samma Gantner-läsare.

Beteende vid passager

  1. Om du har giltighetstid 00:00 och du inte tillåter flera inpasseringar så förbrukas entrén om man passerar i en IN- eller INRE läsare.
  2. Om du har giltighetstid 00:00 och du tillåter flera inpasseringar så förbrukas entrén om man passerar i en IN- eller INRE läsare precis som ovan då ingen giltighetstid är satt.
  3. Om du har giltighetstid 06:00 och du inte tillåter flera inpasseringar så förbrukas entrén först 6h efter du passerat i en IN- eller INRE läsare. Under tiden kan du passera fritt i INRE läsare men inte IN-läsare igen efter första passeringen.
  4. Om du har giltighetstid 06:00 och du tillåter flera inpasseringar så förbrukas entrén först efter 6h efter du passerat i en IN- eller INRE läsare.
  5. Läsning i UT-läsare förbrukar alltid entrén oavsett.
  6. Om man nyttjar ett klippkort med entréer dras ett nytt klipp för varje förbrukad entré.


Entrépaket

På vissa anläggningar tillåts att en andel av behandlingspriset redovisas med en lägre momssats vilket ger samma pris till en privatperson med högre intäkt ex moms. För att hantera det kan man påföra ett entrepaket per person i samband med incheckning som hanterar omkonteringen av moms/intäkt.

...