Child pages
  • Entré

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

VideoDescriptionVideo: EntréproduktLink/Entreprodukt/Entreprodukt.html

Entréprodukt

En entré ger köparen en rättighet under en bestämd tid och är bara giltig fram till midnatt (kl 00:00) samma dag som entrén köptes. Köparen av en entré till en träningsanläggning kan exempelvis få rättigheten att passera in, boka upp sig på gruppaktiviteter och använda gymmet. Ett vanligt användningsområde för entréer är klippkort.

...