Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Denna funktionalitet används exempelvis när man vill ha abonnemangsprodukter som kräver medlemskap av vid inpassering men som själva inte ger medlemskap. Den fungerar vid försäljning i kassan och i webbokningen.
Medlemskap

...