Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ett arrangemang är en återkommande eller enstaka aktivitet med begränsat antal platser. För att anmäla sig till en av platserna betalar deltagaren en avgift som täcker alla tillfällen under perioden.

...