Child pages
 • Vara

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Det finns flera sätt att skapa en varubokning. Det enklaste är att först gå till rätt dag i bokningsschemat.
 2. Välj sedan klockslag för när varan ska levereras och tryck på tangenten "V" eller klicka på knappen "Varor".
 3. Är ingen beställare redan vald öppnas ett fönster som ger möjligheten att söka reda på en kund. Markera rätt kund och tryck klicka på "Välj" alternativt dubbelklicka på raden.
 4. Om kunden inte finns med i kundregistret finns det här även möjlighet att skapa en ny kund, klicka i så fall på "Ny".
 5. När kunden är vald öppnas ett nytt fönster med bokningens uppgifter. Här ges det möjlighet att bl.a. ange vilken vara, när och hur många av den som ska levereras.
 6. Om fältet "Manuellt pris" markeras kommer angivet pris att gälla, annars kommer priset att beräknas automatiskt.
 7. När bokningen är klar klicka på "OK".

...