Child pages
  • Paket

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column
width30%

Max väntetid: 


Column
width70%
Handlar om hur länge en kund kan tänkas vänta mellan behandlingarna/produkterna i sitt paket.section
Section


Column
width70%30%

Momskonteringspaket: 


70%
Column
width30%70%
Momskonteringspaket : Momskonteringspaket är ett sätt att med en "behandlingsentré" ta ut 6 procent moms på en del av behandlingen som egentligen ska gå på 25%
Column
width


Dialogfönster "Paketinnehåll"

...