Child pages
  • Paket

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column
width30%

Sker dag nummer:


Column
width70%

Ange ett positivt, numeriskt värde (en siffra).
Exempel: Om ett paket sträcker sig över flera dagar, t.ex. en Spa-helg, och aktuell produkt ska bokas/utföras första dagen så anges 1, andra dagen anges 2 etc.Section


Column
width30%

Fast starttid:


Column
width70%

Ange ett klockslag, t.ex. tid för servering av förmiddagskaffe kl 09.00. Fältet kan inte markeras samtidigt som en relativ starttid.


...