Child pages
  • Paket

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Antal

Förklaring

En

En resurs / produkt bokas upp, men priset multipliceras med antalet deltagare. I regel används detta för konferenspaket där lokalkostnaden ska variera med antal deltagare.

(Om du valt detta alternativ för ett paket som säljs i kassan, ökar endast priset på paketdelen när antalet paket ändras.)

En för varje deltagare

Lika många produkter bokas upp som antal deltagare. Vid försäljning i kassan räknas antalet paketdelar upp om antalet paket ökar.

 

Ta bort en paketprodukt

...