Child pages
  • Abonnemangsmatchning vid försäljning

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Inget

Ingen matching görs, nya abonnemang skapas alltid med dagens datum som föreslaget startdatum.

Medlemskap

(Detta är standardbeteendet om inte inställningen ändras).
Matchning sker på om befintligt abonnemang och det nya abonnemanget ger medlemskap. Om värdet för "ger medlemskap" är samma på båda abonnemangen så föreslås ett datum efter slutet på det befintliga abonnemanget, i annat fall föreslås idag som startdatum.

Produkt

Matchning sker endast på produkt.

Rättigheter

Om abonnemanget som säljs ger någon rättighet som kunden inte redan har så kommer abonnemanget föreslås starta försäljningsdagen. I annat fall så kommer starten föreslås till den första dag då kunden inte längre har alla de rättigheter som det nya abonnemanget kommer att ge. Säljs ett abonnemang utan rättigheter kommer det matchas på produkt.

 

Skapa alltid nytt abonnemang efter matchning

Vill man alltid skapa ett nytt abonnemang som börjar dagen efter den befintliga tar slut istället för att förlänga kan man använda "Skapa nytt abonnemang istället för att förlänga" under Inställningar > Inställningar (Bokning).

OBS! Denna inställning fungerar endast i samband med matchning av abonnemang.