Child pages
  • Flytta autogiromedgivanden till annat bolag

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Bolag 1 begär ett "Utdrag ur medgivanderegister" från sin bank. Speca att betalarnummer och kontonummer ska ingå samt att utdraget ska levereras som en fil.enligt Utdrag ur medgivanderegister
  2. BRP uppdaterar alla kontonummer i installationen så att de stämmer med filen
  3. BRP sätter alla medgivanden som "Ej upplagd" och "Lägg upp"
  4. Ändra organisationsnummer och bankgironummer för AG så att det stämmer med bolag 2
  5. Skapa medgivandefil och skicka till banken med den metod som används för bolag 2
  6. Hämta någon dag senare svarsfilen och verifiera att alla medgivanden kunde läggas upp.