Child pages
  • Närvarostöd

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Brponly
TitleNärvarostöd

Aktivera inställningen "Använd underlag för närvarostöd". för att aktivera LOK för funktionsnedsatta samt "saknar svenskt personnummer" på personkortet

Samt uppdatera exportmallen APN_export.groovy

...