Child pages
  • Närvarostöd

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Aktiviteten sker i föreningens regi
  • En deltagare får endast räknas en gång per dag och idrott.

 

Personer som saknar svenskt personnummer

T ex asylsökande, kan vara berättigade till LOK-stöd.

Från version 2015.4302 så finns möjlighet i urval och mallar för närvarostöd att även inkludera personer som saknar svenskt personnummer. Kontakta BRP-support för att aktivera detta.

Observera att IdrottOnline för tillfället inte kan ta emot automatisk registrering av sådana personer. Istället måste de registreras manuellt varvid man bockar i "utländsk person" och sedan bara anger födelseår-månad-dagFör dessa, kryssa i rutan Saknar svenskt personnummer och välj därefter nationalitet (Sverige går inte, denna funktion är ej avsedd för svenska personer med skyddad identitet).

Även födelsedatum och adress måste anges.

Funktionsnedsättning

Från version 2015.4101 så stöds LOK för funktionsnedsatta personer. Kontakta BRP support för att aktivera detta.

Brponly
TitleNärvarostöd

Aktivera inställningen "Använd underlag för närvarostöd".

Samt uppdatera exportmallen APN_export.groovy

På personkortet visas då en kryssruta "Funktionsnedsättning bidrag". I samband med att den kryssas i får man även en uppmaning om att informera kunden. Enligt personuppgiftslagen krävs nämligen ett godkännande från personen för att få lagra "känsliga" uppgifter

...